Свържете се с нас по телефон, имейл или онлайн форма за контакт / Contact us via mobile, email or use our online form

Restaurant

Понеделник - Събота
от 12:00 - 15:00 и от 18:00 - 23:00
Monday - Saturday
from 12:00 - 15:00 and from 18:00 - 23:00 p.m.

Контакти / Contacts

ул. Аксаков №11, София център / Aksakov str. № 11, Sofia Center
+359 888 931 151

Онлайн форма / Online form